Kirjaudu

.taskertools.com
Väärä nimi

Transform field service. Remotely. Contactless.

Task done
Toteutettua tehtävää
Distance
Kilometriä ajettu
Trees
Puita säästetty

Tuote

TASKER on joustava ja tehokas työkalu tehtävien, prosessien ja työntekijöiden hallintaan.

Kehitetty yrityksille, joilla asiakaskohteissa liikkuvia työntekijöitä. TASKER yhdistää toimistotyöntekijät ja asiakaskohteissa liikkuvan palveluhenkilöstön reaaliaikaisesti:

 • palveluhenkilöstösi käyttää henkilökohtaista mobiilisovellusta Android laitteellaan
 • toimistotyöntekijäsi johtaa prosessia web portaalin kautta
 • asiakkaasi voivat hallita ja seurata tehtäviä web ja mobiilisovelluksessa

Tämä asetus tuottaa tehokkaan mahdollisuuden määrittää tehtäviä, tuottaa ne onnistuneesti ja hallita prosessia kokonaisvaltaisesti.

Blog

Sinun toimialallesi

Kaikilla toimialoilla on omat erikoisuutensa. TASKER on kehitetty mukautumaan yrityksesi vaatimuksien mukaiseksi.
Teollisuuskoneet
Myyntiautomaatit
Kiinteistöjen hallinta
Vartiointi

Varaa puheluaika TASKER tiimin kanssa

Haluatko parantaa parantaa asentajien tai palveluhenkilöstön työtä? Mahtavaa!

Toiminnot

 • Asiakaskohteissa olevien tehtävien arviointi

  Työnjohtaja määrittää tehtävät reaaliajassa ja seuraa niiden toteutusta: koska tehtävä oli vastaanotettu, koska työntekijä aloitti tehtävän, koska työ oli suoritettu, jne.

  Koko työhistoria on yhden napin takana, sisältäen jokainen tapahtuma yksityiskohtineen. Mikäli palveluhenkilöstö kohtaa esteitä, eikä tehtävää ole mahdollista toteuttaa suunnitellulla tavalla, tästäkin työstä vastaavaa tai sitä johtavaa henkilöä tiedotetaan.

 • Reittisuunnittelu ja navigointi

  Palveluhenkilöstö näkee sovelluksesta kartalla kaikki tehtävät ja asiakkaat, joille hänet on osoitettu. Tämä auttaa tehtävien toteutuksen aikataulutuksessa, ensimmäisestä asiakkaasta viimeiseen, huomioiden välimatkat ja liikennetiedot. Yrityksesi resursseja käytetään järkevämmin ja tehokkaammin.

 • Reaaliaikaiset palveluhälytykset ja tehtävän kuvaus

  Palveluhenkilöstösi vastaanottaa uudet työt reaaliajassa. Mobiilisovellus hälyttää uusista tehtävistä automaattisesti. Tehtävän vastaanottamisen yhteydessä vahvistetaan oma käytettävyys ja hyväksytään tai hylätään vastaanotettu tehtävä. Työnjohtaja näkee toteutuksen mahdollisuudet tämän jälkeen.

  TASKER tuottaa yrityksellesi mahdollisuuden lisätä lisää tehtäviä olemassa oleviin työlistoihin ja toimittaa palveluhenkilöstölle lisätietoja, vaikka henkilöstö olisi jo asiakaskohteessa. Tämä auttaa ratkaisemaan ennakoimattomia ongelmia nykyistä paremmin.

 • Digitaaliset allekirjoitukset ja asiakastyytyväisyyden mittaaminen

  Valmiista tehtävästä uloskirjautumista ennen, asiakkaan yhteyhenkilö allekirjoittaa tehtävän tai palvelun kuitatuksi. Allekirjoitus annetaan palveluhenkilöstön mobiilisovellukseen. Useimmat dokumentit ovat tallessa pilvipalvelussa tämän jälkeen.

  Tehtävälistan allekirjoituksen yhteydessä asiakas samalla arvioi saamansa palvelun. Tämä antaa palveluhenkilöstölle tarvittaessa mahdollisuuden avoimeen keskusteluun, missä toiminnassa on mahdollista parantaa.

 • Kaikki dokumenttisi digitaalisessa muodossa

  Kaikki paperiset dokumentit muutetaan digitaaliseksi ja käsiteltäväksi TASKER ohjelmiston kautta. Dokumenttien jakaminen asiakkaille tai työntekijöille vie tämän jälkeen vain hetken. Dokumentteja ovat työlistat, estimaatit, tilaukset ja laskutustiedot.

  Dokumenttien välittämisen prosessista muodostuu selkeä ja yksinkertainen: palveluhenkilöstön tuottama ja lähettämä työlista näkyy työnjohdon web portaalissa, lisäksi asiakas saa listan automaattisesti sähköpostiin.

  Käyttämällä TASKER ohjelmistoa paperin tulostamisen ja kopioinnin sijaan, auttaa se yritystäsi myös suojelemaan ympäristöä.

 • Tallennettuihin kuviin piirtäminen

  Tuliko matkalla esteitä? Haluaisitko laittaa pomolle tai työntekijälle "noottia"? Voit tällöin ottaa - ilman TASKER sovelluksesta poistumista - kuvan matkapuhelimellasi ja esim. merkitä alueen, jota huomiosi koskee. Visuaalinen kuvaus voidaan liittää myös työlistaan tai muuhun dokumenttiin, jotta se on myöhemminkin tarkasteltavissa.

 • Offline tilanne

  TASKER toimii sekä online, että offline tilassa. Palveluhenkilöstön työ ei keskeydy, vaikka ei olisi internet yhteyttä. Sovellus lähettää tiedot heti kun matkapuhelin löytää uudelleen joko WiFi tai mobiiliverkon.

 • Ajan ja sijainnin paikannus

  TASKER tunnistaa työntekijän sijainnin. Tämä auttaa tarvittaessa tehokkaasti uudelleen suunnittelemaan tehtäviä. Esimerkiksi kiireellisten hälytysten yhteydessä, työnjohtaja näkee kuka palveluhenkilöstöstä on lähimpänä asiakaskohdetta. NFC ja QR koodi skannaus mahdollistaa tarvittaessa - huomiona vartiointikohteet, tai kriittiset valvottavat koneet ja laitteet. Ominaisuus voidaan määrittää tarvittaessa siten, että ilman tunnisteen skannausta, määriteltyä tehtävää ei ole mahdollista aloittaa tai päättää.

 • Reaaliaikainen inventaarioiden seuraaminen

  Palveluhenkilöstö ilmoittaa säännöllisesti työtapahtumistaan sovelluksen avulla ja samalla voidaan ilmoittaa myös käytetyistä tai puuttuvista materiaaleista. Tällöin on mahdollista tilata lisämateriaalia nopeammin, hallinnoida varaston arvoa ja käyttää resursseja tehokkaammin.

 • Tehtävien historia ja raportit

  TASKER web portaalin toiminnallisuudet mahdollistaa taustietojen keräämisen järjestelmään ja niistä muodostettujen visuaalisten raporttien hyödyntämisen. Raportteja voit käyttää: selkeyttämään ja kehittämään yrityksen toiminnallisia prosesseja, tunnistamaan palvelujen mahdollisuudet ja uhat. Tee loogisia, faktoihin perustuvia päätöksiä perustuen käytössäsi olevaan tietoon.

 • Integrointi muihin käytössä oleviin järjestelmiin

  Integroimme TASKER toiminnot tarvittaessa muihin ohjelmistoihin: CRM, laskutus, varastokirjanpito. Ratkaisumme voidaan liittää soveltumaan ja täydentämään yrityksesi muiden järjestelmien käytön kehittymistä.

 • Kaikki tehtäväperusteiset dokumentit liitteenä

  Henkilökohtainen TASKER mobiilisovellus antaa mahdollisuuden liittää digitaalisia dokumentteja olemassa oleviin tehtäviin.

Kuinka TASKER toimii

TASKER lisää yrityksesi toiminnan tehokkuutta, oli palvelutoimialasi mikä tahansa.

Kuinka muodostat tehtäviä palveluhenkilöstölle? Saako henkilöstö tehtävistä tietoa riittävän ajoissa? Kuinka nopeutat näitä prosesseja? TASKER auttaa yritystäsi löytämään vastauksia näihin kysymyksiin. Katso lyhyt video joka kertoo kuinka tieto liikkuu palveluhenkilöstön ja toimistotyöntekijöiden välillä.

Tutustu lisää

Suositukset

Kaikki tiedot tallentuu palvelutietokantaan, joka muodostaa kunnossapidon tapahtumalokin jokaiselle laitteelle. Tämä auttaa meitä ei ainoastaan nopeassa identifioinnissa, mutta myös suunnittelemaan ennakoivaa ja normaalia kunnossapitotyötä. Kokonaisuudessaan säästämme itsemme ja asiakkaidemme aikaa ja rahaa, "Tomas Mockus, palvelupäällikkö Alwark UAB, kertoi".

Ensimmäisen puolen vuoden aikana, säästimme yli 20,000 euroa, vähensimme työruuhkaa ja ongelmatilanteita käyttämällä TASKER ohjelmistoa. Säästöt olivat kokonaisuutena n. 600 työtuntia tuona aikana.

Asiakkaamme, jotka olivat jo kokeneita TASKER käyttäjiä, suhtautuivat positiivisesti sen käyttöön. Asiakkaat ja työntekijät näkevät ratkaisun intuitiivisena ja helppona käyttää. Palvelun laatu on parantunut merkittävästi, heijastuen asiakastyytyväisyytenä yksikön tuottamien palvelujen osalta. Merkittävimpänä hyötynä nähdään, että ratkaisu mahdollisti meitä säästämään keskimäärin 300 työtuntia kuukaudessa ja joka tarkoittaa, että samalla henkilöstömäärällä voimme käsitellä huomattavasti aiempaa enemmän palvelupyyntöjä ja varmistamaan toiminnan korkean laadun.

Inservis UAB tuottaa yritysten ja virastojen käyttöön kiinteistöjohtamisen, hallinnan, huollon ja vikaselvitysten palveluita, jotka sisältävät myös sisäilmatutkimuksiin, asennuksiin, korjauksiin, siivouksiin, aluekunnossapitoon, sekä muihin kiinteistöpalveluihin liittyviä tehtäviä.

“Aloitimme käyttämään Tasker ohjelmistoa vuonna 2017 ja se on auttanut meitä pienentämään tehtävien toteutusaikaa, kehittämään kommunikointia, sekä prantamaan tehokkuutta” - Kęstutis Vaicekiūtis, Toimitusjohtaja, Grinda.

Ota yhteyttä

 • USA:
  1390 Market St
  San Francisco, California
  94102
 • UK:
  99 Bishopsgate, Suite 100
  London
  EC2M 3XD
 • FI:
  Eteläinen-Salmitie 1
  Masala
  02430
 • NL:
  Rijsenboch 64,
  Vianen, Utrecht
  4132HJ
 • LT:
  Upės g. 23
  Vilnius
  LT-08128