Prisijungti

.taskertools.com
Neteisingai įvestas pavadinimas

Privatumo politika

Ši Privatumo politika kartu su Sąlygomis apibrėžia sąlygas, kurių privalo laikytis visi Tasker paslaugų naudotojai.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos yra apibrėžtos naudojimosi Sąlygose.

Laikoma, kad Tasker paslaugų naudotojas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai apsilanko Svetainėje, prisijungia prie jos ir (ar) pasinaudoja visomis ir (ar) bet kuria iš Tasker paslaugų. Tasker paslaugų naudotojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Svetainėje, prisijungti prie jos ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Tasker paslaugų.

Duomenų tvarkymas

ĮMONĖ tvarko tam tikrą, su Jumis susijusią informaciją:

 • informaciją, kurią pateikiate pildydami Registracijos formą, siekiant tapti Tasker paslaugų naudotoju. Ši informacija apima viską, ką pateikiate pildydami Registracijos formą ir laikas nuo laiko keičiate savo paskyroje, įskaitant, bet neapsiribojant, vardą bei pavardę, įmonės pavadinimą, el. pašto adresą, telefono numerį, pašto ar kitą buvimo vietos adresą, kredito kortelės numerį ir kita;
 • informaciją apie prisijungimą ar lankymosi seansą;
 • informaciją, nuotraukas, komentarus, kuriuos Jūs talpinate ar kitaip platinate naudojantis Tasker paslaugomis, įskaitant ir turinį;
 • Jūsų buvimo vietos duomenis;
 • tam tikrą techninę informaciją, kuri sukuriama, išsaugoma ir perduodama automatiškai, įskaitant, bet neapsiribojant: (a) paskutiniosios Jūsų lankytos svetainės URL; (b) Interneto Protokolo (IP) adresas; (c) naršyklės, kurią naudojate savo galiniame įrenginyje, versija; (d) prisijungimo prie Tasker paslaugų laikas;
 • bet kokią kitą informaciją, būtiną Tasker paslaugoms teikti ar informaciją, kurią pateikiate ĮMONEI, susisiekdami su ĮMONE ar kitaip.

Jūs esate atsakingas, kad Jūsų ĮMONEI pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami ĮMONĘ apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis Registracijos formoje ar, jeigu duomenys nėra nurodyti Registracijos formoje, informuodamas apie tai mus elektroniniu paštu sales@tasker.lt. ĮMONĖ jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote ĮMONĖS jiems pasikeitus.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

Duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros ir socialinio bei viešosios nuomonės tyrimo tikslais

Naudodamiesi Tasker paslaugomis, Jūs galėsite nuspręsti, ar norite, kad ĮMONĖ ir (ar) tretieji asmenys naudotų Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Savo nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais galėsite išreikšti susisiekdami su mumis el. paštu sales@tasker.lt.

ĮMONĖ ir (ar) tretieji asmenys gali vykdyti įvairias socialinio ir viešosios nuomonės apklausas (tyrimus) ir kviesti Jus jose dalyvauti, jei Jūs sutiksite, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais. Savo nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo socialinio ir viešosios nuomonės tyrimo tikslais galėsite išreikšti susisiekdami su mumis el. paštu sales@tasker.lt.

Slapukai bei stebėjimo technologijos

Slapukas (angl. cookie) – tai nedidelė tekstinė rinkmena, kuri yra perduodama iš interneto svetainių į lankytojo galinį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną ir pan.). Tasker paslauga naudoja šiuos slapukus: (i) seanso slapukus (t.y. slapukus, kurie automatiški ištrinami, vos tik Jūs išjungiate Tasker paslaugą); (ii) nuolatinius slapukus (t.y. slapukas, kuris lieka Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone ir pan.) iki nustatytos galiojimo datos); ir (iii) trečiosios šalies slapukus (t.y. slapukus, kuriuos siunčia kiti tinklalapiai/ žmonės, bet ne ĮMONĖ).

Tam tikra informacija (tokia kaip vartotojo ID) yra įsimenama slapukuose ir naudojama, kad būtų galimybė sekti, kuriuos Svetainės puslapius lankote. Pažymime, jog slapukuose negali būti išsaugoti Jūsų asmens duomenys, išskyrus tuos atvejus, kai patys tokius duomenis pateikiate. Slapukus mes naudojame ir vartotojų srauto tendencijoms stebėti. Tai mums suteikia galimybę įvertinti, ar Svetainėje pateikiama informacija yra naudinga vartotojams ir ar Svetainės navigacinė struktūra yra efektyvi ir veiksmingai padeda Tasker paslaugų naudotojams pasiekti reikiamą informaciją.

Jūsų sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja vienerius metus. Pasibaigus šiam terminui, slapukai, kurių naudojimui buvo reikalingas naudotojo sutikimas, bus panaikinti.

Be slapukų, stebėjimo sumetimais mūsų Svetainė naudoja įvairias technines priemones, įskaitant, bet neapsiribojant žiniatinklio indikatorius (angl. webbeacons). Tai yra nedideli svetainių puslapiuose esančiuose atvaizduose įterpti duomenų vienetai. ĮMONĖ šias technologijas naudoja duomenų srauto Svetainėje tendencijoms (tokioms kaip, pavyzdžiui, mūsų vartotojų lankymosi skirtingose Svetainės dalyse dažnumas) analizuoti.

Geo–sekimo (angl. geo–tracking) technologijos

ĮMONĖ teikia paslaugas, kurios leidžia Jūsų paskyroje dispečeriams stebėti dabartinius darbus ir technikų buvimo vietas bei mobiliųjų įrenginių arba kompiuterių buvimo vietos istoriją. ĮMONĖ sąveikauja su Jūsų mobiliuoju įrenginiu ar kompiuteriu, kad nustatytų Jūsų esamą buvimo vietą, ir renka bei saugo su tuo susijusius duomenis. Šie duomenys apima Jūsų esamą buvimo vietą, esamą laiką ir Jūsų mobiliojo įrenginio ar kompiuterio unikalų vardą (angl. uniqueidentifier) (toliau – Buvimo vietos duomenys). Buvimo vietos duomenys saugomi, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

Informacijos apie buvimo vietą taip pat gali būti ir Jūsų Tasker paslaugų failuose. Jei nenorite ĮMONEI atskleisti tokių geo–lokacijos (angl. geo–location) duomenų, nekaupkite jų savo failuose. Tam tikra iš Jūsų mobiliojo įrenginio surinkta informacija, tokia kaip IP adresas, taip pat gali būti naudojama Jūsų mobiliojo įrenginio buvimo vietai nustatyti.

Pagal numatytąją tvarką, Buvimo vietos duomenys yra renkami ir saugomi automatiškai. Šį nustatymą pakeisti galite savo mobiliajame įrenginyje, kompiuteryje arba Prenumeratoje, tačiau jei nuspręsite šių duomenų rinkimą išjungti, tam tikros funkcijos ir paslaugos Jums gali tapti neprieinamos.

Kaip mes naudojame surinktus duomenis

Jūsų asmens duomenis mes naudojame: (i) siekdami įgyvendinti Jūsų pageidavimus, susijusius su tam tikrais produktais bei Paslaugomis; (ii) norėdami informuoti Jus apie naujausius produktus, programinės įrangos atnaujinimus ir specialius pasiūlymus; (iii) pateikti kitą aktualią mūsų ar mūsų verslo partnerių siūlomą informaciją; (iv) geriau suprasti Jūsų poreikius siekiant pasiūlyti dar kokybiškesnes paslaugas; (v) įsiskolinimų valdymui ir siekiant surinkti iš Jūsų mokėjimus; (vi) pranešimų Jums siuntimus ir korespondencijai su Jumis.

Duomenų teikimas

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus ĮMONĖS darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus, jeigu: (i) to reikalauja įstatymai; (ii) siekiama apsaugoti Jūsų esminius interesus; (iii) įgyvendinami oficialūs įgaliojimais, įstatymais ir kitais teisės aktais suteikti valstybės bei savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys; (iv) Jūs pats duodate sutikimą; (v) reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni.

Galimybė susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus

Jūs galite bet kuriuo metu pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai Jus identifikuoti, gauti informaciją iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams buvo teikiami.

Jei susipažinęs su savo asmens duomenimis nustatysite, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ir netikslūs, galite pateikti ĮMONEI rašytinį prašymą, nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jei norite pasinaudoti šia teise, susisiekite su ĮMONE el. paštu sales@tasker.lt.

Duomenų apsauga

Mes dedame visas pastangas, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis, tačiau negalime garantuoti informacijos, kurią mums perduodate, saugumo ir raginame Jus, kai naršote internete, kaskart imtis visų atsargumo priemonių, reikalingų apsaugoti Jūsų duomenis. Reguliariai pakeiskite savo slaptažodį, slaptažodžiui naudokite raidžių bei skaičių kombinaciją, išlaikykite savo slaptažodžio slaptumą bei įsitikinkite, jog Jūsų naudojama naršyklė yra saugi.

Mūsų Svetainėje gali būti nuorodų į Trečiųjų šalių medžiagą. Nors verslo partnerius mes renkamės apdairiai, ĮMONĖ neatsako už trečiųjų šalių svetainių privatumo praktiką. Išėję iš mūsų Svetainės, atkreipkite dėmesį į trečiųjų šalių svetainių privatumo politiką ir pasidomėkite, kaip šiose svetainėse yra valdomi Jūsų duomenys.

Jūsų duomenis saugosime tol, kol Jūsų Tasker paskyra yra aktyvuota, arba kol yra reikalinga teikti Jums Paslaugas. Jei nustosite naudotis Tasker paslaugomis, Jūsų duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius po to kai Tasker paslaugos Jums bus nebeteikiamos. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Jeigu raštu ĮMONEI pateiksite prašymą pašalinti bet kokią Jūsų informaciją, mes į šį Jūsų prašymą atsakysime ir jį įvykdysime ĮMONĖS nuožiūra taip, kaip laikysime tinkama. Kviečiame šiuos prašymus pateikti el. paštu sales@tasker.lt.

Šios Privatumo politikos pakeitimai

ĮMONĖ turi teisę pakeisti šioje Politikoje išdėstytas nuostatas. Tęsdami naudojimąsi Paslaugomis po to, kai pakeitimai įsigalios, Jūs patvirtinate, jog sutinkate su privatumo politikos pakeitimais. Jei Jūs nesutiksite su privatumo politikos naujais punktais ar pakeitimais, prašome nesinaudoti Tasker paslaugomis.

Kitos sąlygos

ĮMONĖ maloniai laukia Jūsų pastabų dėl šios Privatumo politikos. Jei manote, jog ĮMONĖ nesilaikė šio privatumo pareiškimo, prašome susisiekti su mumis el. paštu sales@tasker.lt ir mes imsimės komerciniu požiūriu pagrįstų pastangų skubiai nustatyti ir išspręsti kilusias problemas.

Susisiekite

 • USA:
  1390 Market St
  San Francisco, California
  94102
 • UK:
  99 Bishopsgate, Suite 100
  London
  EC2M 3XD
 • FI:
  Eteläinen-Salmitie 1
  Masala
  02430
 • NL:
  Rijsenboch 64,
  Vianen, Utrecht
  4132HJ
 • LT:
  Upės g. 23
  Vilnius
  LT-08128