Zaloguj się

.taskertools.com
Nieprawidłowa nazwa

Transform field service. Remotely. Contactless.

Task done
Zadania wykonane
Distance
Pokonane kilometry
Trees
Ocalone drzewa

Produkt

TASKER jest elastycznym i efektywnym narzędziem do zarządzania zadaniami, procesami i pracownikami.

Stworzony dla firm z mobilną siłą roboczą, pozwala na komunikację pracowników biurowych z przedstawicielami firmy w terenie w czasie rzeczywistym.

 • Twój pracownik terenowy używa spersonalizowanej aplikacji na swoim urządzeniu z systemem Android
 • pracownik biura zarządza procesem za pośrednictwem portalu internetowego
 • Twoi klienci mogą zarządzać i śledzić zadania w aplikacjach mobilnych i internetowych

Ta struktura TASKER pozwala efektywnie delegować i pomyślnie wykonywać zadania i kontrolować proces od początku do końca.

Blog

Dla twojej branży

Każda branża ma swoją specyfikę. TASKER jest elastycznym rozwiązaniem, które dopasowuje się do konkretnych potrzeb twojej firmy.
Ciężki sprzęt
Vending
Zarządzanie zakładem
Ochrona

Zarezerwuj połączenie z Taskertools

Czy chcesz usprawnić pracę techników serwisu terenowego? Świetnie!

Funkcjonalności

 • Ocena zadań zewnętrznych w czasie rzeczywistym

  Kierownik przydziela zadania w czasie rzeczywistym i monitoruje ich wykonanie: kiedy zadanie zostało otrzymane, kiedy pracownik zaczął je wypełniać, kiedy zostało ukończone, itd.

  Cała historia pracy jest na wyciągnięcie ręki, łącznie z każdym zadaniem wraz ze szczegółowymi zapisami dotyczącymi jego wypełnienia bądź wstrzymania. Jeżeli podczas pracy serwisanta wystąpił problem i nie zdołał on dokończyć swojego zadania, zostanie to zarejestrowane w TASKERZE, a odpowiedni personel zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji.

 • Planowanie trasy i nawigacja

  Twój serwisant widzi wszystkie zadania i klientów, do których został przypisany, na mapie dostępnej w aplikacji. Dzięki informacjom na temat odległości między poszczególnymi lokalizacjami i natężeniu ruchu może zorganizować swój plan dnia od pierwszego do ostatniego klienta. W ten sposób zasoby firmy zostają wykorzystane w bardziej efektywny sposób.

 • Powiadomienia Job Alert i aktualizacja zadań w czasie rzeczywistym.

  Twoi pracownicy otrzymują nowe zadania w czasie rzeczywistym. Aplikacja telefoniczna powiadamia o nowym zadaniu przez przesłanie aktywnego powiadomienia (push). Kiedy pracownik otrzyma powiadomienie, potwierdza swój status i akceptuje bądź odrzuca zadanie. Kierownik natychmiast dostaje wiadomość o statusie pracownika.

  TASKER daje możliwość dodawania większej ilości zadań do istniejącej listy i uzupełniania informacji, nawet podczas gdy technik jest już z klientem. Pozwala to rozwiązywać nieoczekiwane problemy na czas.

 • Podpisy elektroniczna i ocena zadowolenia klientów

  W celu zatwierdzenia wykonania zadania, klient musi jedynie złożyć podpis w aplikacji TASKER pracownika, dzięki temu, od tego momentu, większość dokumentów będzie znajdowała się w chmurze.

  Podczas podpisywania karty pracy klient od razu ocenia jakość otrzymanej usługi. Pozwala to na obiektywną ocenę pracowników i zapewnienia im możliwość poprawy mankamentów.

 • Wszystkie twoje dokumenty w formie elektronicznej

  Wszystkie dokumenty w formie papierowej zostaną zdigitalizowane i dostępne przez TASKERA. Udostępnienie ich twoim pracownikom i klientom zajmie tylko chwilę. Znajdziesz tam karty pracy, szacunki, zamówienia i faktury.

  Proces wymiany dokumentów stanie się przejrzysty i prosty: po tym jak serwisant uzupełni i prześle kartę pracy, będzie ona widoczna dla kierownika na portalu internetowym, natomiast klient otrzyma ją automatycznie w wiadomości e-mail.

  Używanie TASKERA zamiast wydruku i kopiowania dokumentów w formie papierowej pomaga zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i chroni środowisko.

 • Szkicowanie na zrzutach ekranu

  Napotkałeś problem? Chciałbyś zostawić notatkę? Zrób zdjęcie telefonem i zaznacz obszar, co do którego masz wątpliwości- wszystko to bez opuszczania aplikacji. Ta wizualna informacja może zostać załączona do karty pracy lub innego dokumentu.

 • Tryb offline

  TASKER działa zarówno online i offline. Pracownik nie będzie miał trudności z wypełnienie dokumentów, nawet jeżeli nie ma połączenia z siecią. System prześle dane automatycznie jak tylko urządzenie połączy się z siecią komórkową bądź WiFi.

 • Monitorowanie czasu i lokalizacji

  TASKER pozwala na wykrycie lokalizacji pracownika. Umożliwia to efektywne przydzielanie zadań. Możesz na przykład sprawdzić, który z twoich serwisantów jest najbliżej miejsca zlecenia. Integracja zabezpieczenia NFC i skanowania kodu QR pozwala upewnić się, że zadanie zostało wykonane prawidłowo. Na przykład możesz zadecydować, że pracownik rozpocznie wykonywanie przydzielonego zadania dopiero po zeskanowaniu naklejki NFC na własności klienta. Ta czynność może zostać powtórzona po wypełnieniu zadania.

 • Inwentaryzacja w czasie rzeczywistym

  Twoi pracownicy będą stale zdawali sprawozdania dotyczące statusów ich zadań i informowali o zużytych materiałach bądź o ich braku. Będziesz mógł szybciej zamówić potrzebny towar i lepiej zarządzać magazynem. Pozwoli to na efektywne planowanie i rozporządzanie zasobami.

 • Statystyki i raporty historii pracy

  Portal internetowy TASKER posiada funkcję przekształcania zebranych w systemie surowych danych w wykresy. Użyj rozbudowanych raportów do precyzyjnego planowania i przewidywania: uprość i skróć procesy, nie przegap żadnej okazji i wyzwania. Podejmuj logiczne decyzje oparte na faktach dzięki danym znajdującym się w zasięgu Twojej dłoni.

 • Pełna integracja z innymi systemami zarządzania

  Integrujemy TASKERA z innymi platformami zarządzania firmą: systemami zarządzającymi relacjami z klientem, księgowością czy magazynem. Narzędzie może być całkowicie dopasowane do potrzeb twojej firmy i uzupełniać narzędzia i systemy, których używałeś dotychczas.

 • Załączanie wszystkich dokumentów związanych z zadaniem

  Spersonalizowana aplikacja TASKER pozwala na swobodne załączanie dodatkowych dokumentów, w formie elektronicznej, do istniejącego zadania.

Jak to Działa

TASKER zwiększa wydajność twojego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży.

Jak przypisywać zadania twojej mobilnej sile roboczej? Czy twoi pracownicy otrzymują informacje związane z zadaniem na czas? Jak usprawniasz te procesy? TASKER pozwoli Ci prawidłowo odpowiedzieć na te pytania. Obejrzyj krótki film i dowiedz się jak informacje przepływają między pracownikami mobilnymi i biurowymi. Zobacz sam jak intuicyjne jest nasze narzędzie.

Dowiedz się więcej

Recenzje

Wszystkie informacje są natychmiast usystematyzowane w badzie danych i stają się dziennikiem konserwacji dla każdego urządzenia. Pomaga nam to nie tylko szybko zidentyfikować możliwe przyczyny problemu, ale również zaplanować zapobiegawcze i zwykłe prace konserwacyjne. Dzięki temu oszczędzamy pieniądze - nasze i naszych klientów" - mówi Tomas Mockus, kierownik serwisu w Alwark UAB.

W ciągu pierwszego półrocza zaoszczędziliśmy ponad 20000 EUR, wyeliminowaliśmy zaległości w pracy i zminimalizowaliśmy problematyczne sytuacje dzięki korzystaniu z oprogramowania TASKER. Zsumowane oszczędności wyniosły około 600 roboczogodzin w tym okresie.

Nasi klienci, którzy już spotkali się z oprogramowaniem TASKER, mieli jednogłośnie pozytywne opinie na temat tego rozwiązania. Zarówno pracownicy, jak i klienci uważają, że system jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Jakość usług znacznie wzrosła, odzwierciedlając rosnący odsetek zadowolenia klientów z usług świadczonych przez dział. Najważniejsze jest prawdopodobnie to, że przez pierwszych kilka miesięcy to rozwiązanie umożliwiło nam zaoszczędzenie średnio 300 roboczogodzin w miesiącu. Oznacza to, że przy tym samym poziomie zatrudnienia możemy przetworzyć znacznie więcej zleceń w wydziale, a jednocześnie zapewnić wysoką jakość.

Inservis UAB to firma zapewniające zarządzanie zakładem, konserwację, audyty, rozwiązywanie problemów w zakładach produkcyjnych, testowanie jakości powietrza w pomieszczeniach, instalację, naprawę, czyszczenie, konserwację obszaru i inne usługi związane z zarządzaniem nieruchomością dla firm i organizacji rządowych.

„Zaczęliśmy korzystać z programu Tasker w 2017 roku i od samego początku narzędzie pomogło nam skrócić czas realizacji zadań, poprawić komunikację między działami i technikami oraz ocenić wydajność pracowników.”- Kęstutis Vaicekiūtis, dyrektor generalny firmy Grinda.

Skontaktuj się z nami

 • USA:
  1390 Market St
  San Francisco, California
  94102
 • UK:
  99 Bishopsgate, Suite 100
  London
  EC2M 3XD
 • FI:
  Eteläinen-Salmitie 1
  Masala
  02430
 • NL:
  Rijsenboch 64,
  Vianen, Utrecht
  4132HJ
 • LT:
  Upės g. 23
  Vilnius
  LT-08128