Logige sisse

.taskertools.com
Vale nimi

Ülevaated

UAB Alwark

„Alwark on tuntud oma kiire ja professionaalse teeninduse poolest. Meie mobiilne remonditeenus laieneb pidevalt ning kõrgeimate standardite tagamiseks täiustame pidevalt oma protsesse.

Oleme võtnud kasutusele TASKERi oma teeninduskeskuse toimingute tõhustamiseks. Süsteem aitab planeerida ja määrata mobiilside kaughaldusele ülesandeid kiirelt ning tõhusalt. Saame reaalajas teavet käimasolevate ja lõpetatud tööde, garantii alla kuuluvate vigade ja kliendi hinnangute kohta kogu riigis, et saaksime korraldada kiirelt ja tõhusalt varuosade tarnet meie ladudest ning nende tellimist tootjatelt.

Kogu teave süstematiseeritakse kohe teenuse andmebaasis ja see mooustab iga masina hoolduspäeviku. See aitab meil lisaks ebaõnnestumise võimalike põhjuste kiirele tuvastamisele planeerida ka ennetavaid hooldustöid ja regulaarset tehnilist hooldust. Kõik see hoiab kokku nii meie enda kui ka klientide aega ja raha,” rääkis Alwark UAB teenindusjuht Tomas Mockus.

„Alwark Group müüb uusi ja kasutatud eriotstarbelisi masinaid ja sõidukeid (kahveltõstukeid, lumekoristusmasinaid, lennujaama maapealseid abivahendeid, munitsipaalautosid vms), pakub pika- ja lühiajalisi rendi- ja hooldusteenuseid ning müüb varuosi.

UAB „Konekesko Lietuva“

Pärast TASKERi kasutuselevõttu märkas Konekesko Lietuva selle kahte põhieelist.

Aja kokkuhoid:

Tööjaotus on muutunud tõhusamaks ja kiiremaks. Kogu informatsioon klienditellimuste kohta on salvestatud ühte kohta ning tööde olekut on võimalik näha selgelt ilma helistamise ja küsimiseta. Lisaks sellele on võimalik klientidele töö edenemise kohta kohe vastata. Süsteemi juurdepääsuga varustatud kliendid saavad ise edenemist jälgida ja aruandeid vaadata.

Meie mehaanikud hoiavad aega kokku, sest täidavad vormid elektrooniliselt. Ei ole vajadust edastada täiendavalt fotosid ega dokumente kontorisse toimetada; need salvestatakse süsteemi automaatselt. Lisaks ei ole enam vaja ka paberkandjale kirjutatud teavet lahti mõtestada.

Raha:

Kuna tegeleme oma töö ja teenuste müügiga, tähendab aja säästmine seda, et teenime rohkem. Kui lisame arvutusele ka mehaanikute, töökoja juhatajate ja teenindusetöötajate töö, säästsime tööajast umbes 10%. Säästetud töötunnid muutuvad ettevõttes kasutatavateks töötundideks, tuluks ja kasumiks.

„Esimese poole aasta jooksul hoidsime TASKERi kasutamisega kokku üle 20 000 euro, kõrvaldasime tegemata töid ja minimiseerisime probleemseid olukordi. Selle aja jooksul hoidsime aega kokku ligi 600 tundi.”

„Konekesko Lithuania“ on masinate kaubandus- ja teeninduspartner. Ettevõte müüb masinaid, seadmeid ja muid seadmeid, mida kasutatakse põllumajanduses, ehituses, teedeehituses, metsamajanduses ning ladustusrajatisi ja igat tüüpi seadmetele mõeldud varuosi ning pakub tehnilise hoolduse ja remondi teenuseid.

UAB „GRIFS AG“

GRIFS AG on üks kõige arenenumaid turvateenuseid Leedus. Tegeleme kuus üle tuhande kliendisooviga, millest enamik kuuluvad ettevõtte tehniliste lahenduste osakonna pädevusse. Ja see arv kasvab pidevalt. Mitukümmend osakonna töötajat teostavad taolisi töid suuremates linnades.

Meie prioriteediks on alati kvaliteet. Seetõttu seisame silmitsi väljakutsega hallata suurenevat tellimustevoogu tõhusalt, õigeaegselt ja kvaliteetselt. Võime kas pidevalt personali suurendada või otsida uuenduslikke, ressursse säästvaid ja kvaliteeti parandavaid lahendusi.

Turuanalüüsi ja pakkumismenetluse põhjal valiti rahuldav lahendus. Selleks sai TASKER. Vähem kui poole aasta jooksul kohandati ja integreeriti tööriist GRIFS AG elektroonilisse ärijuhtimissüsteemi.

Meie kliendid, kes on TASKERiga kokku puutunud, on hinnanud seda väga positiivselt. Nii töötajate kui ka kliendi süsteemid on intuitiivsed ja kasutajasõbralikud. Teenuste kvaliteet on selgelt paranenud, nagu näitab osakonnas kasvav kliendirahulolu tase. Kõige tähtsam on see, et lahendus säästis esimestel kuudel keskmiselt 300 töötundi kuus. See tähendab, et sama suure personaliga on meil võimalik käsitleda palju rohkem osakondadele esitatud soove.

GRIFS AG on siiani ainus turvafirma, mis on integreerinud mobiilse äriülesannete halduslahenduse oma ärijuhtimissüsteemiga. Usume, et see lahendus muutub tulevikus turvafirmade äriprotsesside standardiks.

 • „GRIFS AG” on professionaalne turvafirma, mis rakendab füüsilisi ja tehnilisi kaitselahendusi, kasutades elektroonilisi turvasüsteeme ja tagades turvariskide juhtimise *.

UAB „Inservis“

„Inservis UAB” on ettevõte, mis pakub kinnisvarahaldust, -hooldust, auditeerimist, füüsiliste seadmete veaotsingut, siseruumide õhukvaliteedi testimist, paigaldus-, remondi-, puhastus-, alahoolduse- ning muid ehitus- ja haldusteenuseid ettevõtetele ja valitsusasutustele.

Ettevõte ja selle tütarettevõtted Primiestis UAB ja Jurita UAB moodustavad Inservise kontserni, mis pakub teenuseid kogu Leedus üle 2000 erinevale objektile, mille kogupindala on üle 2 miljoni ruutmeetrit.

Üha suureneva töömahu ja töö keerukuse tõttu oleme seisnud silmitsi mitmete probleemidega tegevuse tõhususe ja teenuse kvaliteedi tagamisel:

 • Erakordselt suur tellimuste arv ja jälgitavuse keerukus.

 • Piiratud võimalused andmete struktureerimiseks ja analüüsimiseks.

*On keeruline pakkuda klientidele kiiret ja üksikasjalikku teavet nende hoonete kohta.

 • Töö korraldatakse vastutavate kaugtöötajate ja liikuva tehnilise personali vahel.

*Kõik see toob kaasa selle, et tellimuste voogu ja personali ei korraldata just kõige tõhusamalt.

TASKER on taolistele probleemidele täiuslik lahendus.

„Inservis” ja selle sidusettevõtted pakuvad kinnisvarahaldust, -hooldust, auditeerimist, füüsiliste seadmete veaotsingut, siseruumide õhukvaliteedi testimist, paigaldus-, remondi-, puhastus-, alahoolduse- ning muid ehitus- ja haldusteenuseid ettevõtetele ja valitsusasutustele.

UAB „Grinda“

UAB „Grinda” on avalik-õiguslik asutus, mida haldab Vilniuse omavalitsus. Selle ülesandeks on Vilniuse tänavate ja teede puhastamine ning hooldamine, linna avalike ja erarajatiste jälgimine, hulkuvate loomade eest hoolitsemine ja hädaolukordade lahendamine. Asutusel on Vilniuses ulatuslik vastutusala. Seetõttu vajas see oma igapäevase tegevuse lihtsustamiseks ja ulatusliku tööjõu juhtimiseks professionaalset abi.

„Alustasime Taskeri kasutamist 2017. aastal ja algusest peale on see tööriist aidanud meil vähendada tööülesannete täitmise aega, parandada osakondade ja tehnikute vahelist suhtlust ning hinnata töötajate töötulemusi. Taskeri rakendusega saab probleemide kirjeldamise asemel teha neist lihtsalt pilte – see funktsioon kõrvaldas segadused ja aitas meil reageerida kiiremalt ja täpsemalt.

Iga päev toimub vähemalt 50 erinevat hädaolukorda – ilma nutikate tööriistade ja tarkvarata ei saaks me Vilniuse turvalisuse ja korra tagamiseks võetud kohustusi täita. Rakendus edastab aruandeid tööülesannete kohta, näitab, mitu ülesannet iga tehnik on täitnud ja kui tõhusalt igaüks neist töötab; see näitab ka ülesannete ajalugu vastavalt eri klientidele ja meeskondadele. Pärast esimest paari kuud märkasime, et ebatäpsusi oli vähem, otsustamine oli kiirem ja meie tööjõudlus paranes.” - Kęstutis Vaicekiūtis, Grinda tegevjuht.

UAB „Grinda” on valitsusasutus, mis vastutab Vilniuse linna hoolduse ning avalike teenuste, nagu näiteks teede ja tänavate parandamise ja hooldamise, hädaolukordade likvideerimise ja haldamise, sanitaarkontrolli, kommunaalhoolduse ja muude avalike teenuste eest.

Kontaktandmed

 • USA:
  1390 Market St
  San Francisco, California
  94102
 • UK:
  99 Bishopsgate, Suite 100
  London
  EC2M 3XD
 • FI:
  Eteläinen-Salmitie 1
  Masala
  02430
 • NL:
  Rijsenboch 64,
  Vianen, Utrecht
  4132HJ
 • LT:
  Upės g. 23
  Vilnius
  LT-08128