Zaloguj się

.taskertools.com
Nieprawidłowa nazwa

Recenzje

UAB Alwark

„Alwark jest znany z szybkiej i profesjonalnej obsługi. Nasz serwis mobilny stale się rozwija i aby zapewnić najwyższe standardy usług, stale ulepszamy nasze procesy.

Wdrożyliśmy TASKER, aby efektywniej zarządzać naszymi działami obsługi. System pomaga szybko i sprawnie planować i przypisywać zadania do zdalnej obsługi mobilnej. Dostajemy w czasie rzeczywistym informacje o trwającej i zakończonej pracy, usterkach objętych gwarancją i przeglądach klientów w całym kraju, dzięki czemu możemy szybko i skutecznie zorganizować dostawę części zamiennych z naszych magazynów i zamówić je u producentów.

Wszystkie informacje są natychmiast systematyzowane w bazie danych usług i stają się dziennikiem konserwacji dla każdej maszyny. Pomaga nam to nie tylko szybko zidentyfikować możliwe przyczyny awarii, ale także zaplanować prewencyjne prace konserwacyjne i regularną konserwację techniczną. Wszystko to oszczędza czas i pieniądze dla nas i dla naszych klientów ”, powiedział Tomas Mockus, menedżer serwisu w Alwark UAB.

„Grupa Alwark sprzedaje nowe i używane maszyny i pojazdy specjalnego przeznaczenia - wózki widłowe, pojazdy odśnieżające, sprzęt do obsługi naziemnej lotniska, pojazdy komunalne itp. - oferuje długoterminowe i krótkoterminowe usługi wynajmu i konserwacji oraz sprzedaje części zamienne.

UAB „Konekesko Lietuva“

Kęstutis Andrulionis, kierownik serwisu UAB „Konekesko Lietuva“

Po wdrożeniu przez spółkę UAB „Konekesko Lietuva“ narzędzia TASKER zaczęliśmy efektywniej zarządzać kadrami oraz planować prace. Wpłynęło to też na doskonały wynik firmy – wzrost przychodów, zmniejszenie kosztów, i co najważniejsze – większe o jedną trzecią zadowolenie klientów.

Skuteczniejsze zarządzanie czasem pracowników

Teraz wszystko unormowało się. W czasie rzeczywistym widzimy, jakie prace i kiedy wykonują nasi mechanicy, w razie potrzeby w prosty sposób kierujemy ich do oczekujących klientów. Po zawiadomieniu o usterce reagujemy dużo szybciej, ponieważ jesteśmy w tanie szybciej podjąć odpowiednie działania. Dla wygody klientów możemy ich informować o dokładnej godzinie przybycia naszego pracownika.

Wzrost zadowolenia klientów i jakości usług

Dzięki nowemu narzędziu zrezygnowaliśmy z dokumentów papierowych – procesy w 100% zdigitalizowaliśmy, co spowodowało zniknięcie wielu błędów i nieporozumień. Dzięki zmianom klienci również zgłaszają znacznie mniej reklamacji, gdyż na tablecie lub telefonie od razu widzą, pod jakimi usługami lub towarami składają podpis.

Łatwe w obsłudze narzędzie pracy

Zauważyliśmy, że sami pracownicy są zadowoleni z możliwości używania narzędzia TASKER, zniknęł kłopoty związane z protokołami wykonanych prac i raportami – wszystko automatycznie jest przenoszone do systemu. Podstawowym narzędziem pracy stał się tablet, używany również jako nawigacja, a w razie potrzeby – wyszukiwarka internetowa.

Zwrot kosztów

Sprawnie wykonywana praca i zaoszczędzony czas przekształcił się w znaczne korzyści finansowe – już w pierwszych trzech miesiącach stosowania zaoszczędziliśmy około 600 godzin pracy, co stanowi 20 tys. dochodów bezpośrednich.

„Konekesko Lietuva“ jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie sprzedaży i konserwacji maszyn. Firma sprzedaje maszyny i narzędzia rolnicze, maszyny budowlane, komunalne, budowy dróg, leśne, maszyny i urządzenia magazynowe, części zamienne do wszystkich maszyn, świadczy usługi konserwacji i naprawy.

UAB „GRIFS AG“

„GRIFS AG“ ma jedną z najbardziej rozwiniętych na Litwie sieci usług ochroniarskich. W ciągu miesiąca przetwarzamy ponad tysiąc zapytań klientów, z czego znaczna część przypada na Departament Rozwiązań Technicznych. Poza tym liczba ta stale rośnie. Pracę wykonuje kilkudziesięciu pracowników departamentu w największych miastach i regionach kraju.

Jednym z najważniejszych priorytetów jest dla nas jakość. Spotykamy się z wyzwaniami, jak skutecznie i na czas opanować rosnący przepływ zapytań. Możemy albo ciągle zwiększać ilość pracowników, albo poszukiwać innowacyjnych rozwiązań, oszczędzających czas i podnoszących jakość.

Po zbadaniu rynku i ogłoszeniu przetargu, wybrano rozwiązanie, odpowiadające potrzebom. Jest nim TASKER. W czasie krótszym niż pół roku to narzędzie zostało dostosowane i zintegrowane z elektronicznym systemem zarządzania działalnością spółki „GRIFS AG“.

Nasi klienci, po zapoznaniu się z TASKER, jednoznacznie pozytywnie ocenili narzędzie. Zarówno dla pracowników, jak i klientów system jest intuicyjny i wygodny w użyciu. Jakość usług wyraźnie wzrosła, na co wskazuje wzrost zadowolenia klientów z wyświadczonych przez departament usług. Rozwiązanie to pozwoliło także w ciągu pierwszych miesięcy zaoszczędzić średnio po 300 godzin pracy miesięcznie. Oznacza to, że mając tę samą liczbę pracowników możemy jakościowo przetworzyć znacznie więcej zapytań, otrzymywanych przez departament.

„GRIFS AG“ jest na razie jedyną na rynku firmą ochroniarską, która wdrożyła mobilne rozwiązanie zarządzania zadaniami dla pracowników do swojego systemu zarządzania. Wierzymy, że to rozwiązanie w przyszłości stanie się standardem w zarządzaniu procesami.

„GRIFS AG“ jest firmą ochroniarską, realizującą rozwiązania w zakresie ochrony fizycznej i technicznej, instalującą elektroniczne systemy ochrony oraz zapewniającą zarządzanie ryzykiem.

UAB „Inservis“

„Inservis UAB” to firma zapewniająca zarządzanie obiektami, konserwację, audytowanie, rozwiązywanie problemów fizycznych obiektów, testowanie jakości powietrza w pomieszczeniach, instalację, naprawę, czyszczenie, konserwację terenu i inne usługi związane z zarządzaniem budynkiem dla przedsiębiorstw i jednostek rządowych.

Firma i jej spółki zależne Priemiestis UAB i Jurita UAB tworzą grupę firm Inservis, która świadczy usługi na terenie całej Litwy w ponad 2000 różnych obiektów, o łącznej powierzchni przekraczającej 2 miliony metrów kwadratowych.

W wyniku istniejącego i stale rosnącego wolumenu i złożoności pracy napotkaliśmy sporo wyzwań w zapewnieniu wydajności operacyjnej i jakości usług:

 • Bardzo duża liczba zamówień i trudna identyfikowalność.

 • Ograniczone opcje strukturyzacji i analizy danych.

 • Zapewnienie klientom szybkich i szczegółowych informacji o ich budynkach jest skomplikowane.

 • Organizowane są prace między osobami odpowiedzialnymi za zdalne zarządzanie a personelem technicznym mobilnym.

 • Wszystko to powoduje, że przepływ zamówień i zasobów ludzkich nie jest zorganizowany w najbardziej efektywny sposób.

TASKER to idealne rozwiązanie takich problemów.

„Inservis” i powiązane z nim firmy zapewniają zarządzanie obiektami, konserwację, audytowanie, rozwiązywanie problemów fizycznych obiektów, testowanie jakości powietrza w pomieszczeniach, instalację, naprawę, czyszczenie, konserwację terenu i inne usługi związane z zarządzaniem budynkiem.

UAB „Grinda“

UAB „Grinda” jest instytucją publiczną zarządzaną przez gminę Wilno. Odpowiada za sprzątanie i utrzymanie wileńskich ulic i dróg, monitorowanie publicznych i prywatnych obiektów w mieście, opiekę nad bezpańskimi zwierzętami i postępowanie w nagłych wypadkach. „Grinda” ma szeroki zakres obowiązków w Wilnie. Dlatego potrzebowała profesjonalnej pomocy w celu uproszczenia codziennych operacji i pomocy w zarządzaniu rozległą siłą roboczą.

„Zaczęliśmy korzystać z oprogramowania Tasker w 2017 roku i od samego początku narzędzie pomogło nam skrócić czas realizacji zadania, poprawić komunikację między działami i technikami oraz ocenić wydajność pracowników. Aplikacja Tasker pozwala nam robić zdjęcia zamiast próbować opisywać problem - ta funkcja wyeliminowała zamieszanie i pomogła nam szybciej i dokładniej reagować.

Codziennie zdarza się co najmniej 50 różnych sytuacji kryzysowych - bez inteligentnych narzędzi i oprogramowania nie bylibyśmy w stanie spełnić naszych obietnic dotyczących bezpieczeństwa i porządku w Wilnie. Aplikacja dostarcza raporty zadań, pokazuje liczbę zadań wykonanych przez każdego technika i wydajność każdego z nich, a także pokazuje historię zadań w zależności od różnych klientów i zespołów. Po kilku pierwszych miesiącach zauważyliśmy, że było mniej nieścisłości, podejmowanie decyzji było szybsze, a wydajność naszych pracowników poprawiła się.” - Kęstutis Vaicekiūtis, dyrektor generalny firmy Grinda.

UAB „Grinda” jest agencją rządową odpowiedzialną za utrzymanie miasta Wilna i usługi publiczne, takie jak naprawa i konserwacja dróg i ulic, awaryjne usuwanie i kontrola, kontrola sanitarna, konserwacja budynków i inne usługi publiczne.

Skontaktuj się z nami

 • USA:
  1390 Market St
  San Francisco, California
  94102
 • UK:
  99 Bishopsgate, Suite 100
  London
  EC2M 3XD
 • FI:
  Eteläinen-Salmitie 1
  Masala
  02430
 • NL:
  Rijsenboch 64,
  Vianen, Utrecht
  4132HJ
 • LT:
  Upės g. 23
  Vilnius
  LT-08128