Kirjaudu

.taskertools.com
Väärä nimi

Toimialallesi

Teollisuuskoneet

Kuvittele seuraava tilanne: Työtä tehdään rakennustyömaalla ja yksi koneista ei lähde käyntiin. Yksi viallinen kaivinkone voi aiheuttaa ongelmia useamman työvaiheen keskeytymiselle. Kun kaikki tehtävät on suunniteltu yksityiskohtaisesti, ei ole aina aikaa etsiä nopeaa ratkaisua ongelmatilanteeseen, vaikka nopea reagointi tuottaisi kustannussäästöä.

Tasker FSM (field service management software) ohjelmiston avulla voidaan paremmin valmistautua myös ongelmatilanteiden hallintaan.

Mikä on FSM field service management ohjelmisto? Kehitetty tehtävien ja henkilöstön hallintaan, jotka työskentelevät asiakaskohteissa. Soveltuu esimerkiksi koneiden ja laitteiden huollosta vastaaville yrityksille. TASKER ohjelmistolla voidaan kirjata tehtävä heti asiakkaan tekemän palvelupyynnön jälkeen. Tehtävä voidaan kiinnittää vapaana oleville huoltoasentajille, palveluhenkilöstölle jne. Säästät aikaa, koska näet resurssit kokonaisuutena paremmin.

TASKER auttaa sinua:
Seuraa työryhmien työkuormaa
Työnjohto
Tehtävien asettaminen

Varaa puheluaika TASKER tiimin kanssa

Haluatko parantaa parantaa asentajien tai palveluhenkilöstön työtä? Mahtavaa!

Myyntiautomaatit

Asiakaskohteissa liikkuva työvoima on avainasemassa yrityksen tuottavuuden parantamisessa. Myyntiautomaatteja käyttävät yritykset tiedostavat asian hyvin. Laitevalmistajat ja huollosta vastaavat yritykset tiedostavat, että heidän huoltoasentajien on reagoitava nopeasti ja vierailtava jopa useammassa kohteessa päivän aikana. Toiminnallisia haasteita esiintyy silloin, jos toimintaa ei nähdä kokonaisuutena. Ei voida optimoida resurssien käyttöä. Tämä johtaa helposti väärinkäsityksiin tai myöhästymisiin.

TASKER FSM muodostaa paremman kokonaiskuvan palveluista ja kehittää yrityksen toimintaa.

TASKER avustaa toimialaa seuraavasti:
Resurssien ohjaus ja reittisuunnittelu
Digitaaliset dokumentit ja älykkäät sopimukset
Reaaliaikaiset päivitykset
Kattava näkymä, josta voi tarkastaa eri tapahtumien tilanteen

Varaa puheluaika TASKER tiimin kanssa

Haluatko parantaa parantaa asentajien tai palveluhenkilöstön työtä? Mahtavaa!

Kiinteistöjen hallinta

Kiinteistöhuoltopalvelut ovat tärkeä osa-alue rakennusten ja tilojen käytettävyyden kannalta. Palvelut kattavat rakennuksen sisä- ja ulkopuolisten alueiden huoltoa, aina sähkö-, vesi-, viemäri-, lämmitys ja ilmanvaihtojärjestelmiin saakka, unohtamatta sisä- tai ulkoalueiden siisteyttä. Ottamatta kantaa kiinteistön kokoon tai rakenteisiin, on tärkeää tuottaa sujuvia palveluita, jotta käytettävyys ja turvallisuus säilyy.

Kiinteistöhuolto on jatkuva toimenpide: kiinteistöstä vastaavien on huolehdittava monesta yksityiskohdasta ja on usein mahdotonta ylläpitää kiinteistöjen käytettävyyttä ja siisteyttä ilman ulkopuolista tukea ja palvelua. Tasker FSM (field service management) on ohjelmisto, joka pitää kiinteistön tapahtumat hallinnassa.

Tasker pitää työnjohdon, työntekijöiden ja asiakkaiden välisen tiedonkulun katkeamattomana. Kiinteistöhuollon henkilöt saavat välittömästi tietoa palvelutarpeista. Työnjohto voi tarkastella kiinteistössä tapahtuvia toimenpiteitä, sekä arvioida resurssien käytettävyyttä paremmin myös kiireellisiin palvelupyyntöihin. Oli kysymyksessä valaistusongelma, tai vaikkapa kylpyhuoneen vesivuoto. Tasker auttaa hallitsemaan tehtäviä ilman ongelmia.

Tasker ohjelmistolla, hallitset toimintaasi:
Inventaarion reaaliaikainen seuraaminen
Reittisuunnittelu ja navigointi
FSM kenttätehtävien toimitus ja määritys

Varaa puheluaika TASKER tiimin kanssa

Haluatko parantaa parantaa asentajien tai palveluhenkilöstön työtä? Mahtavaa!

Vartiointi

Vartiointipalvelut ovat tärkeä toimiala, joka vaatii tarkkaavaisuutta jokaista yksityiskohtaa myöden. Turvallisuusalan yritykset työskentelevät usein valvontakameroiden ja myös niiden asentamisen parissa, varkauksien valvonnan, sekä julkisten ja yksityisten rakennusten valvonnan parissa.

Mikäli työskentelet turvallisuusalalla, olet vastuussa usein muiden henkilöiden tai omaisuuden turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja elämästä. Palvelupuheluiden kautta saatuja pyyntöjä ei usein voi siirtää myöhemmäksi. Turvallisuus ja vartiointialalla on siksi tärkeää olla toimintaa helpottavat työkalut käytössä.

Tasker tarjoaa helppokäyttöiset toiminnot, joiden avulla pidät huolta, ettei ylimääräisiä riskejä synny asiakkaallesi.

Me takaamme sinulle:
Nopean vasteajan
Ajan ja sijainnin paikannustoiminnallisuuden
Tuen kun sitä tarvitset

Varaa puheluaika TASKER tiimin kanssa

Haluatko parantaa parantaa asentajien tai palveluhenkilöstön työtä? Mahtavaa!

Maisemointi

Maisemointi vaatii huolellisuutta ja tarkkuutta yksityiskohtiin, onhan yrityksesi palveluista kysymys. Mikäli harjoitat maisemointiliiketoimintaa, on tärkeää seurata henkilöstöä ja työvaiheita, tuottavuuden, sekä asiakaspalvelunäkökulman kannalta.

Olisi mahdotonta seurata toimintaa kokonaisuutena ilman digitaalisia ratkaisuja. Tasker FSM (Field service management) ohjelmisto pienille ja suuremmillekin yrityksille, auttaa organisoimaan työvaiheita ja pitämään asiakaspalvelusta huolta.

Voimme integroida järjestelmän tarpeiden mukaan myös muihin järjestelmiin.

TASKERin avulla, voit aina:
Paikantaa työntekijöiden kulkureitit ja optimoida siirtymäaikaa
Kommunikoida asiakkaiden kanssa ja auttaa heitä selvittämään tilanteet yksityiskohtaisesti
Evaluoida tehtävät ja tarkastella hyödyllisiä näkymiä

Varaa puheluaika TASKER tiimin kanssa

Haluatko parantaa parantaa asentajien tai palveluhenkilöstön työtä? Mahtavaa!

Lämmitys ja ilmanvaihto

LVI-alan yritykset tiedostavat, että palvelunlaatu pitää olla kunnossa. Kiinteistöteknisiin ongelmiin, tulee usein reagoida nopeasti. Monet tehtävien ja palvelupyyntöjen yhteensovittaminen on usein haastavaa - kuitenkin tuottavaan, tehokkaaseen ja kasvavaan toimintaan moni yritys tähtää. Tämän johdosta tarvitaan digitaalisia työkaluja.

Tasker tarjoaa ohjausjärjestelmän asiakaskohteissa työskenteleville yrityksille, jonka avulla yritykset voivat manuaalisten ja työläiden työvaiheiden sijaan hallita tehtäviään ja resurssejaan tehokkaammin. Taskerin avulla, voit hallita tiimisi työtä, määrittää tehtäviä, sekä optimoida asiakaskohteisiin tapahtuvaa reittisuunnittelua. Työtapahtumien jälkeen, ohjelmisto laskee tapahtumiin liittyvät yksityiskohdat, ajan, materiaalin, matkat, sekä laskutettavan palvelun yhteisumman. Miksi kuluttaisit aikaa muuhun, kun voit kehittää liiketoimintaa ja käyttää aikaasi enemmän esimerkiksi kasvulle.

Taskerin avulla, voit aina:
Laskutusominaisuudet
Reaaliaikainen tehtävien seuranta ja hallinta
Viestintä asiakkaan ja työntekijöiden välillä

Varaa puheluaika TASKER tiimin kanssa

Haluatko parantaa parantaa asentajien tai palveluhenkilöstön työtä? Mahtavaa!

Laitehuolto ja korjaus

Ennen työpäivän käynnistymistä, puhelimesi ja tietokoneesi on saattanut täyttyä sadoista yhteydenotoista. Ilman kunnollista tukea, olisi mahdotonta seurata sujuvasti tehtävätarpeita tai laskutettavan työn suoritteita. Tasker ohjelmiston avulla voit saat kaiken hallintaan.

Tasker FSM yhdistää asiakkaasi ja työntekijäsi sujuvalla tiedonkululla. Ohjelmistoa voi käyttää tietokoneella, puhelimella, tabletilla, sekä se on muokattavissa yrityksesi tarpeisiin.

Tasker mahdollistaa:
Sähköisen laskutuksen
Tehtävien paikannuksen ja tutkimisen
Järjestelmäintegraation yhteistyötoimijoiden kanssa

Varaa puheluaika TASKER tiimin kanssa

Haluatko parantaa parantaa asentajien tai palveluhenkilöstön työtä? Mahtavaa!

Putkityöt

Putkiasennuksiin keskittyvä liiketoiminta saattaa aika-ajoin kokea työn hektisyyttä. Palvelutuottajana, tulee yrityksesi olla valmiudessa tuottamaan kiireellisiä, välillä pidempääkin kestäviä palveluita. Ilman sujuvaa työnjohtotoimintaa, saattaa asiakkaasi toiminta kärsiä, tai käytettävät henkilöresurssit ylikuormittua.

Tasker’s FSM ohjelmisto huolehtii ja avustaa yritystäsi parempaan kommunikaatioon työntekijöiden ja asiakkaan kanssa. Operatiivisesta johtamisesta tulee hallitumpaa, aina asentajien käytön optimoinnista työn laskutukseen saakka.

Oli kyseessä vaikkapa pienehkö vesivuoto tai suurempi urakka, Tasker avustaa yritystäsi reagoimaan tapahtumiin paremmin ja tuottamaan asiakkaallesi parasta mahdollista palvelua.

Tasker mahdollistaa:
Ohjelmistonäkymän, johon asiakkaasi voivat jättää kuvauksia ja toimenpiteitä tehtävistä
Tehtävien aikataulun ja toteutumisen seurannan
Räätälöinnin yrityksesi tarpeisiin

Varaa puheluaika TASKER tiimin kanssa

Haluatko parantaa parantaa asentajien tai palveluhenkilöstön työtä? Mahtavaa!