Kirjaudu

.taskertools.com
Väärä nimi

Katsaus

Alwark

“Alwark on tunnettu täsmällisestä ja ammattimaisesta palvelustaan. Asiakaskohteissa tehty korjauspalvelutoiminta on kasvanut tasaisella varmuudella ja varmistaakseen korkean palvelun laadun - palveluprosesseja parannetaan jatkuvasti.

Olemme käyttöönottaneet TASKER ohjelmiston hallitaksemme service desk toimintaamme tehokkaammin. Järjestelmä auttaa nopeasti ja tehokkaasti suunnittelemaan asiakaskohteiden työt ja henkilöresurssien käytön. Saamme reaaliaikaisesti tietoa meneillään olevista ja valmistuneista tehtävistä, takuukorjauksista ja asiakastapahtumista valtakunnan tasolla, jotta voimme hallinnoida varaosatoimituksia tai tilata lisää varaosia valmistajilta.

Tapahtumien tiedot on systemaattisesti käsitelty ja talletettu palvelutietokantaan, josta saadaan käsittelyyn myös historia tietoa tapahtumista kunkin palvelua tarvitsevan koneen osalta. Tämä auttaa ei ainoastaan nopeaan analyysiin korjaustoimista, mutta myös suunnittelemaan ennalta ehkäisevää palvelua, normaalin ylläpitohuollon lisäksi. Kokonaisuutena säästetään aikaa ja rahaa, meidän ja myös asiakkaan toiminnassa., "Tomas Mockus, Alwark UAB palvelupäällikkö kertoo".

„Alwark Yhtymä myy uusia ja käytettyjä erokoiskoneita ja ajoneuvoja - trukkeja, lumityökoneita, lentokenttäkunnossapidon koneita ja laitteita, ym. - lisäksi tarjotaan laitevuokrauksia ja kunnossapitopalvelua, varaosaliiketoiminnan lisäksi.

KONEKESKO

TASKER käyttöönoton jälkeen, KONEKESKO koki erityisesti Baltian markkinalla kaksi suurta hyötyä.

Ajan säästö:

Työn toimitukset ovat muuttuneet tehokkaammiksi ja nopeammiksi. Palvelutilaukset ovat tallessa keskitetysti yhdessä järjestelmässä, lisäksi on selkeästi nähtävissä tehtävien tilanne ilman puhelimitse tapahtuvaa tiedustelua. Asiakkaat saadaan informoitua entistä nopeammin saman järjestelmän avulla, lisäksi jos asiakkaalla on pääsy järjestelmään, he voivat itse seurata tapahtumia ja tarkastella raportteja.

Sähköiset tapahtumaraportit säästävät myös mekaanikkojen aikaa. Dokumentteja ja tilanneraportointia ei tarvitse tehdä manuaalisesti. Lisäksi ei tarvitse tulkita erilaisen ja mahdollisesti epäselvän käsialan kirjoitusta - joka manuaaliseempaan tekemiseen usein liittyi.

Raha:

Tarjoamme ja myymme työtä ja palvelua, tällöin ajan säästö tarkoittaa, että voimme ansaita palveluista ja asiakkuuksista enemmän. Arviomme mukaan säästämme operatiivisesta tekemisestä n. 10%. Mahdolliset lisätyöt, joita aiemmin sisältyi varmasti myös normaalin tekemisen sisälle, saadaan nyt tuottamaan yritykselle lisää kassavirtaa - vaihtoehtoisesti osoitettua asiakkaallemme palveluhalukkuutemme, läpinäkyvän toiminnan ansiosta.

„Konekesko on Baltiassa“ koneiden myynti- ja palvelupartneri. Yritys myy koneita, avustaa käyttöönotossa, sekä tuottaa maatalouksille, rakennusteollisuudelle, metsäteollisuudelle, varastotoiminnan palvelua, sekä tuottaa kunnossapitopalvelua ja huolehtii varaosista.

UAB „GRIFS AG“

GRIFS AG on yksi edistyneimmistä turvallisuusalan yrityksistä Liettuassa. Palveluprosessiin liittyy yli tuhat palvelupyyntöä kuukausittain, niistä osa myös teknologiaratkaisuihin liittyviä. Työtä tehdään useassa kaupungissa ja liiketoiminta jatkaa kasvuaan.

Laatu on tärkein prioriteettimme. Tämän johdosta päätimme tutkia markkinoiden tarjontaa laadun kehittämiselle ja hankkia kilpailutuksen jälkeen ohjelmistotuotteen avustamaan toimintaamme.

Alle 6kk ajassa, TASKER integroitiin käyttöönoton lisäksi myös GRIFS:n liiketoiminnan johtamisjärjestelmiin.

Asiakkaamme ovat ottaneet TASKERin tuotteena hyvin vastaan. Palvelun laatu ja täsmällisyys on myös samalla parantunut.

 • "GRIFS AG" on ammattitaitoinen turvallisuusalan yritys, joka tarjoaa fyysisen palvelun lisäksi laiteteknisiä tuotteita ja turvallisuuspalveluita *.

UAB „Inservis“

„Inservis UAB“ tarjoaa kiinteistöhallinnan palveluita, kunnossapitoa, tarkastuksia, vianselvityksiä, sisäilmanlaadun testausta, asennuspalvelua, korjauksia, siivouspalvelua, aluekunnossapitoa ja muita kiinteistötehtäviä rakennusten omistajille.

Yritys ja heidän kumppaninsa Priemiestis UAB, sekä Jurita UAB kuuluvat Inservis Yhtymään, joka tuottaa palveluita ympäri Liettuaa yli 2,000 kohteeseen ja yli 2 miljoonan neliömetrin osalta.

Nykyisen ja kasvavan työmäärän johdosta olemme kohdanneet haasteita operatiivisen tehokkuuden ja palvelulaadun osalta:

*Palvelupyyntöjen kasvava määrä ja niiden jäljitettävyyden pyyttyminen.

*Rajoitetut mahdollisuudet tapahtumatietojen raportoinnissa.

*Asiakkaiden kiinteistötilanteen informointi.

*Työ on organisoitu kentällä olevien tiiminvetäjien ja palveluhenkilöstön toimesta.

*Tiedonkulun katkojen takia työn organisointi ei aina optimoitu tehokkuuden kannalta järkevästi.

TASKER on täydellinen ratkaisu korjaamaan ko. ongelmat.

„Inservis UAB“ tarjoaa kumppaneidensa kanssa kiinteistöhallinnan palveluita, kunnossapitoa, tarkastuksia, vianselvityksiä, sisäilmanlaadun testausta, asennuspalvelua, korjauksia, siivouspalvelua, aluekunnossapitoa ja muita kiinteistötehtäviä rakennusten omistajille.

UAB „Grinda“

UAB “Grinda” on Vilnan kaupungin alainen instituutio, joka tarjoaa puhdistus ja kunnossapitopalvelua Vilnan kaduille ja teille, valvoo kiinteistöjä ja tuottaa muita palveluita. “Grinda” vastaa suuresta osa-alueesta kaupungin sujuvaa toimintaa. Tämän johdosta on tärkeää olla ajantasaiset työkalut, jotta päivittäistekemisestä, sekä resurssien käytöstä muodostuu tehokasta.

“Aloitimme TASKER ohjelmiston käytön vuonna 2017 ja alusta alkaen se on työkaluna helpottanut nopeuttamaan tehtävien kestoaikaa, kommunikointia työtekijöiden kanssa, sekä seuraamaan tapahtumien tilannetta. Tehtävien toteuttamisen yhteydessä on mahdollista tallettaa tehtäväkohtaisia tapahtuma kuvia, jotka nopeuttavat myös käsittelemään palveluita tai todentamaan laskutusperusteita asiakkaan kanssa.

Päivittäin meillä on vähintää 50 eriläistä kohdehälytystä - ilman äkyttäitä digitaalisia ratkaisuja, emme saisi pidettyä palveluitamme niin hyvällä tasolla.

Muutaman ensimmäisen TASKER käyttökuukauden jälkeen saimme todennettua, että toimintamme oli täsmällisempää, päätöksenteko helpompaa ja nopeampaa, lisäksi henkilöstön käytön tehostuminen ja järkevöityminen oli huomattavaa. ” - Kęstutis Vaicekiūtis, Grindan toimitusjohtaja.

UAB “Grinda” on Vilnan kaupungin alainen instituutio, joka tarjoaa puhdistus ja kunnossapitopalvelua Vilnan kaduille ja teille, valvoo kiinteistöjä ja tuottaa muita palveluita.

Ota yhteyttä

 • USA:
  1390 Market St
  San Francisco, California
  94102
 • UK:
  99 Bishopsgate, Suite 100
  London
  EC2M 3XD
 • FI:
  Eteläinen-Salmitie 1
  Masala
  02430
 • NL:
  Rijsenboch 64,
  Vianen, Utrecht
  4132HJ
 • LT:
  Upės g. 23
  Vilnius
  LT-08128