Zaloguj się

.taskertools.com
Neteisingai įvestas pavadinimas

Perfekcja w zarządzaniu pracownikami terenowymi

Produkt

TASKER jest elastycznym i efektywnym narzędziem do zarządzania zadaniami, procesami i pracownikami.

Stworzony dla firm z mobilną siłą roboczą, pozwala na komunikację pracowników biurowych z przedstawicielami firmy w terenie w czasie rzeczywistym.

 • Twoi przedstawiciele terenowi używają spersonalizowanej aplikacji na swoim urządzeniu Android
 • Twoi pracownicy biurowi zarządzają procesami, używając portalu internetowego

Taki układ pozwala efektywnie przypisywać zadania, skutecznie je wypełniać i kontrolować cały proces.

News

Dla twojej branży

Każda branża ma swoją specyfikę. TASKER jest elastycznym rozwiązaniem, które dopasowuje się do konkretnych potrzeb twojej firmy.

Funkcjonalności

 • Ocena zadań zewnętrznych w czasie rzeczywistym

  Kierownik przydziela zadania w czasie rzeczywistym i monitoruje ich wykonanie: kiedy zadanie zostało otrzymane, kiedy pracownik zaczął je wypełniać, kiedy zostało ukończone, itd.

  Cała historia pracy jest na wyciągnięcie ręki, łącznie z każdym zadaniem wraz ze szczegółowymi zapisami dotyczącymi jego wypełnienia bądź wstrzymania. Jeżeli podczas pracy serwisanta wystąpił problem i nie zdołał on dokończyć swojego zadania, zostanie to zarejestrowane w TASKERZE, a odpowiedni personel zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji.

 • Planowanie trasy i nawigacja

  Twój serwisant widzi wszystkie zadania i klientów, do których został przypisany, na mapie dostępnej w aplikacji. Dzięki informacjom na temat odległości między poszczególnymi lokalizacjami i natężeniu ruchu może zorganizować swój plan dnia od pierwszego do ostatniego klienta. W ten sposób zasoby firmy zostają wykorzystane w bardziej efektywny sposób.

 • Powiadomienia Job Alert i aktualizacja zadań w czasie rzeczywistym.

  Twoi pracownicy otrzymują nowe zadania w czasie rzeczywistym. Aplikacja telefoniczna powiadamia o nowym zadaniu przez przesłanie aktywnego powiadomienia (push). Kiedy pracownik otrzyma powiadomienie, potwierdza swój status i akceptuje bądź odrzuca zadanie. Kierownik natychmiast dostaje wiadomość o statusie pracownika.

  TASKER daje możliwość dodawania większej ilości zadań do istniejącej listy i uzupełniania informacji, nawet podczas gdy technik jest już z klientem. Pozwala to rozwiązywać nieoczekiwane problemy na czas.

 • Podpisy elektroniczna i ocena zadowolenia klientów

  W celu zatwierdzenia wykonania zadania, klient musi jedynie złożyć podpis w aplikacji TASKER pracownika, dzięki temu, od tego momentu, większość dokumentów będzie znajdowała się w chmurze.

  Podczas podpisywania karty pracy, klient od razu ocenia jakość otrzymanej usługi. Pozwala to na obiektywną ocenę pracowników i zapewnienia im możliwość poprawy mankamentów.

 • Wszystkie twoje dokumenty w formie elektronicznej

  Wszystkie dokumenty w formie papierowej zostaną zdigitalizowane i dostępne przez TASKERA. Udostępnienie ich twoim pracownikom i klientom zajmie tylko chwilę. Znajdziesz tam karty pracy, szacunki, zamówienia i faktury.

  Proces wymiany dokumentów stanie się przejrzysty i prosty: po tym jak serwisant uzupełni i prześle kartę pracy, będzie ona widoczna dla kierownika na portalu internetowym, natomiast klient otrzyma ją automatycznie na maila.

  Używanie TASKERA zamiast wydruku i kopiowania dokumentów w formie papierowej pomaga zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i chroni środowisko.

 • Szkicowanie na zrzutach ekranu

  Napotkałeś problem? Chciałbyś zostawić notatkę? Zrób zdjęcie telefonem i zaznacz obszar, co do którego masz wątpliwości- wszystko to bez opuszczania aplikacji. Ta wizualna informacja może zostać załączona do karty pracy lub innego dokumentu.

 • Tryb offline

  TASKER działa zarówno online i offline. Pracownik nie będzie miał trudności z wypełnienie dokumentów, nawet jeżeli nie ma połączenia z siecią. System prześle dane automatycznie jak tylko urządzenie połączy się z siecią komórkową bądź WiFi.

 • Monitorowanie czasu i lokalizacji

  TASKER pozwala na wykrycie lokalizacji pracownika. Umożliwia to efektywne przydzielanie zadań. Możesz na przykład sprawdzić, który z twoich serwisantów jest najbliżej miejsca zlecenia.

  Integracja zabezpieczenia NFC i skanowania kodu QR pozwala upewnić się, że zadanie zostało wykonane prawidłowo. Na przykład, możesz zadecydować, że pracownik rozpocznie wykonywanie przydzielonego zadanie, dopiero po zeskanowaniu naklejki NFC na własności klienta. Ta czynność może zostać powtórzona po wypełnieniu zadania.

 • Inwentaryzacja w czasie rzeczywistym

  Twoi pracownicy będą stale zdawali sprawozdania dotyczące statusów ich zadań i informowali o zużytych materiałach bądź o ich braku. Będziesz mógł szybciej zamówić potrzebny towar i lepiej zarządzać magazynem. Pozwoli to na efektywne planowanie i rozporządzanie zasobami.

 • Statystyki i raporty historii pracy

  Portal internetowy TASKER posiada funkcję przekształcania zebranych w systemie surowych danych w wykresy.

  Użyj rozbudowanych raportów do precyzyjnego planowania i przewidywania: uprość i skróć procesy, nie przegap żadnej okazji i wyzwania. Podejmuj logiczne decyzje oparte na faktach, dzięki danym znajdującym się w zasięgu twojej dłoni.

 • Pełna integracja z innymi systemami zarządzania

  Integrujemy TASKERA z innymi platformami zarządzania firmą: systemami zarządzającymi relacjami z klientem, księgowością czy magazynem. Narzędzie może być całkowicie dopasowane do potrzeb twojej firmy i uzupełniać narzędzia i systemy, których używałeś dotychczas.

 • Załączanie wszystkich dokumentów związanych z zadaniem

  Spersonalizowana aplikacja TASKER pozwala na swobodne załączanie dodatkowych dokumentów, w formie elektronicznej, do istniejącego zadania.

Jak to Działa

TASKER zwiększa wydajność twojego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży.

Jak przypisywać zadania twojej mobilnej sile roboczej? Czy twoi pracownicy otrzymują informacje związane z zadaniem na czas? Jak usprawniasz te procesy? TASKER pozwoli Ci prawidłowo odpowiedzieć na te pytania. Obejrzyj krótki film i dowiedz się jak informacje przepływają między pracownikami mobilnymi i biurowymi. Zobacz sam jak intuicyjne jest nasze narzędzie.

Dowiedz się więcej

Cennik

Plan, który odpowiada potrzebom twojej firmy

Recenzje

All information is immediately systematised into the service database and becomes the maintenance logbook for each machine. This helps us not only to quickly identify the possible causes of failure, but also to plan preventive maintenance work and regular technical maintenance. All this saves time and money for us and for our customers,” Tomas Mockus, the service manager of Alwark UAB, said.

In the space of first half a year, we saved over 20,000 euros, eliminated work backlogs, and minimised problematic situations by using TASKER. The savings total about 600 working hours during that time.

Our customers who have already had experience with TASKER were unanimously positive in their evaluation of this solution. Both employees and the customers find this system intuitive and easy to use. The quality of service has increased significantly, reflecting the increasing rate of customer satisfaction in the services provided by the department. The most important thing is probably that over the first few months the solution enabled us to save an average of 300 working hours a month. This means that with the same staff levels we can process significantly more requests at the department and at the same time ensure high quality.

Inservis UAB is a company providing facility management, maintenance, auditing, troubleshooting of physical plants, testing of indoor air quality, installation, repair, cleaning, area maintenance, and other building management–related services for business and government entities.

Skontaktuj się z nami

* pola wymagane