Zaloguj się

.taskertools.com
Nieprawidłowa nazwa

Recenzje

UAB Alwark

“Wizytówką firmy Alwark jest szybka i profesjonalna obsługa. Nasza służba serwisowa stale się rozwija, stale doskonalimy procesy w celu zapewnienia najwyższe standardy usług.

Wdrożyliśmy rozwiązanie TASKER mając na celu skuteczniejsze zarządzanie działalnością służby serwisowej. System pozwala szybko i skutecznie planować i przydzielać zadania mobilnym służbom serwisowym. Informacje o prowadzonych i wykonanych na skalę całego kraju pracach, usterkach gwarancyjnych i ocenie klientów otrzymujemy w czasie rzeczywistym, dlatego możemy szybko zorganizować dostawę części zamiennych z naszych magazynów albo zamówić je u producentów.

Wszystkie informacje od razu są systematyzowane w bazie danych serwisu, stają się one dziennikiem historii obsługi każdej maszyny. Pozwala to nie tylko szybko identyfikować ewentualne przyczyny usterek, ale również przewidzieć prace prewencyjne oraz okresowe badania techniczne. Wszystko to oszczędza czas i pieniądze zarówno nasze, jak i klientów”, - mówi Tomas Mockus, kierownik serwisu UAB “Alwark”.

Grupa „Alwark“ sprzedaje nowe i używane maszyny specjalistyczne – ładowarki, maszyny do odśnieżania, sprzęt do obsługi lotnisk, maszyny komunalne i in., zajmuje się długotrwałym i krótkotrwałym najmem, świadczy usługi konserwacji i sprzedaje części zamienne.

UAB „Konekesko Lietuva“

Kęstutis Andrulionis, kierownik serwisu UAB „Konekesko Lietuva“

Po wdrożeniu przez spółkę UAB „Konekesko Lietuva“ narzędzia TASKER zaczęliśmy efektywniej zarządzać kadrami oraz planować prace. Wpłynęło to też na doskonały wynik firmy – wzrost przychodów, zmniejszenie kosztów, i co najważniejsze – większe o jedną trzecią zadowolenie klientów.

Skuteczniejsze zarządzanie czasem pracowników

Teraz wszystko unormowało się. W czasie rzeczywistym widzimy, jakie prace i kiedy wykonują nasi mechanicy, w razie potrzeby w prosty sposób kierujemy ich do oczekujących klientów. Po zawiadomieniu o usterce reagujemy dużo szybciej, ponieważ jesteśmy w tanie szybciej podjąć odpowiednie działania. Dla wygody klientów możemy ich informować o dokładnej godzinie przybycia naszego pracownika.

Wzrost zadowolenia klientów i jakości usług

Dzięki nowemu narzędziu zrezygnowaliśmy z dokumentów papierowych – procesy w 100% zdigitalizowaliśmy, co spowodowało zniknięcie wielu błędów i nieporozumień. Dzięki zmianom klienci również zgłaszają znacznie mniej reklamacji, gdyż na tablecie lub telefonie od razu widzą, pod jakimi usługami lub towarami składają podpis.

Łatwe w obsłudze narzędzie pracy

Zauważyliśmy, że sami pracownicy są zadowoleni z możliwości używania narzędzia TASKER, zniknęł kłopoty związane z protokołami wykonanych prac i raportami – wszystko automatycznie jest przenoszone do systemu. Podstawowym narzędziem pracy stał się tablet, używany również jako nawigacja, a w razie potrzeby – wyszukiwarka internetowa.

Zwrot kosztów

Sprawnie wykonywana praca i zaoszczędzony czas przekształcił się w znaczne korzyści finansowe – już w pierwszych trzech miesiącach stosowania zaoszczędziliśmy około 600 godzin pracy, co stanowi 20 tys. dochodów bezpośrednich.

„Konekesko Lietuva“ jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie sprzedaży i konserwacji maszyn. Firma sprzedaje maszyny i narzędzia rolnicze, maszyny budowlane, komunalne, budowy dróg, leśne, maszyny i urządzenia magazynowe, części zamienne do wszystkich maszyn, świadczy usługi konserwacji i naprawy.

UAB „GRIFS AG“

„GRIFS AG“ ma jedną z najbardziej rozwiniętych na Litwie sieci usług ochroniarskich. W ciągu miesiąca przetwarzamy ponad tysiąc zapytań klientów, z czego znaczna część przypada na Departament Rozwiązań Technicznych. Poza tym liczba ta stale rośnie. Pracę wykonuje kilkudziesięciu pracowników departamentu w największych miastach i regionach kraju.

Jednym z najważniejszych priorytetów jest dla nas jakość. Spotykamy się z wyzwaniami, jak skutecznie i na czas opanować rosnący przepływ zapytań. Możemy albo ciągle zwiększać ilość pracowników, albo poszukiwać innowacyjnych rozwiązań, oszczędzających czas i podnoszących jakość.

Po zbadaniu rynku i ogłoszeniu przetargu, wybrano rozwiązanie, odpowiadające potrzebom. Jest nim TASKER. W czasie krótszym niż pół roku to narzędzie zostało dostosowane i zintegrowane z elektronicznym systemem zarządzania działalnością spółki „GRIFS AG“.

Nasi klienci, po zapoznaniu się z TASKER, jednoznacznie pozytywnie ocenili narzędzie. Zarówno dla pracowników, jak i klientów system jest intuicyjny i wygodny w użyciu. Jakość usług wyraźnie wzrosła, na co wskazuje wzrost zadowolenia klientów z wyświadczonych przez departament usług. Rozwiązanie to pozwoliło także w ciągu pierwszych miesięcy zaoszczędzić średnio po 300 godzin pracy miesięcznie. Oznacza to, że mając tę samą liczbę pracowników możemy jakościowo przetworzyć znacznie więcej zapytań, otrzymywanych przez departament.

„GRIFS AG“ jest na razie jedyną na rynku firmą ochroniarską, która wdrożyła mobilne rozwiązanie zarządzania zadaniami dla pracowników do swojego systemu zarządzania. Wierzymy, że to rozwiązanie w przyszłości stanie się standardem w zarządzaniu procesami.

„GRIFS AG“ jest firmą ochroniarską, realizującą rozwiązania w zakresie ochrony fizycznej i technicznej, instalującą elektroniczne systemy ochrony oraz zapewniającą zarządzanie ryzykiem.

UAB „Inservis“

UAB „Inservis“ jest firmą, świadczącą usługi z zakresu zarządzania budynkami, nadzoru nad instalacjami inżynieryjnymi, audytu i usuwania usterek, badań jakości powietrza w pomieszczeniach, instalacji i napraw, sprzątania, utrzymania terenu i innych budynków używanych przez przedsiębiorstwa oraz podmioty państwowe. Spółka wraz z podmiotami powiązanymi: UAB „Priemiestis“ i UAB „Jurita“ tworzy grupę przedsiębiorstw „Inservis“, świadczącą usługi na ponad 2 tys. obiektów o różnym przeznaczeniu w całej Litwie, których powierzchnia całkowita przekracza 2 mln metrów kwadratowych.

Ze względu na dotychczasowy ciągle rosnący zakres i kompleksowość prac zetknęliśmy się z wieloma wyzwaniami w ramach zapewnienia skuteczności i jakości usług: * Wielość zleceń i ich skomplikowana identyfikacja; * Ograniczone możliwości systematyzacji i analizy danych; * Kłopot z udzieleniem dla klientów szybkiej i szczegółowej informacji o ich obiektach; * Organizowanie pracy między osobami odpowiedzialnymi, znajdującymi się w oddalonych miejscach oraz mobilnymi pracownikami technicznymi; * Wskutek powyższego przepływami zamówień i zasobami pracowników zarządza się niezbyt skutecznie.

TASKER służy do rozwiązywania właśnie tego rodzaju problemów.

„Inservis“ wraz ze spółkami powiązanymi świadczy usługi w zakresie zarządzania budynkami, nadzoru nad instalacjami inżynieryjnymi, audytu i usuwania usterek, badania jakości powietrza w pomieszczeniach, instalacji i napraw, administracji domami wielorodzinnymi, sprzątania, utrzymania terenu oraz innych usług z zakresu utrzymania obiektów.

Skontaktuj się z nami

* pola wymagane